Loading...

Centrul de la margine. Însemnări, meditaţii, aforisme

Centrul de la margine. Însemnări, meditaţii, aforisme

Centrul de la margine. Însemnări, meditaţii, aforisme

Colecții: Școala Ardeleană de Filosofie

Etichete:Autor(i):  • An apariție: 2017
  • ISBN 978-606-797-155-2
  • Format: 11x18cm
  • Pagini: 200
 Stoc 0 
       

Într-o însemnare inclusă în carte, profesorul de filosofie Vasile Muscă apreciază cuprinsul ei ca fiind ,,paginile unui jurnal în care doresc să mă confesez mie însumi despre mine. Un dialog cu mine însumi care este de fapt un monolog în mine. Nu pot să fac aceasta în afara paginilor acestui jurnal”. O asemenea confesiune/ dialog/monolog este, în fond, un fel de coeur mis à nu a unui cărturar ajuns la un prag dincolo de care se află inexprimabilul absolut. Or, aceste ,,însemnări, meditații, aforisme” vin tocmai dintr-o voință, sete, voluptate a exprimării de sine a vieții și gândirii persoanei și a personajului care, prin educație, cultură și profesie, s-a exersat în planul non-subiectiv al ideilor – idei ale marilor gânditori asumate ca valori spirituale general-umane – și care, iată, și-a luat inima în dinți și e gata de confesiune de sine. Cititorul are de ce fi curios și are cu ce satisface această omenească-prea-omenească apropiere de fratele său, autorul. (Ioan Moldovan)

* * *

VASILE MUSCĂ (n. 1 iunie 1944, Dudeştii Vechi, Timiş) este filosof şi scriitor, profesor emerit al Universităţii clujene Babeş-Bolyai. A predat timp de aproape cincizeci de ani, până la pensionare, în 2010, Istoria filosofiei, cu orientare specială către filosofia antică greacă, idealismul german şi filosofia românească. Acestea au constituit şi principalele domenii de cercetare.
Este la al treilea volum de aforisme, meditaţii însemnări: Spusul şi nespusul (Biblioteca Apostrof, 2003; Ed. Eikon, 2008, ediţia a II-a); Cunoaşterea de seară (eLiteratura, 2014).
A mai scris peste douăzeci de cărţi, dintre care cităm: Introducere în filosofia lui Platon (Ed. Dacia, 1994; Ed. Polirom, 2002, ediţia a II-a); Filosofia în cetate. Trei fabule de filosofie politică şi o introducere (Biblioteca Apostrof, 1999); Leibniz, filosof al Europei baroce (Ed. Dacia, 2002); Filosofia ca istoria filosofiei (Ed. Dacia, 2002); Vârsta raţiunii. Ipostaze filosofice ale iluminismului (U.E.-I.R.I., 2002); Încercarea asupra filosofiei româneşti. Schiţa unui profil istoric (Ed. Grinta, 2002; 2009, ediţia a II-a); Permanenţa idealismului. Studii şi eseuri privind idealismul german (Ed. Grinta, 2003); Discurs despre filosofie (Ed. Grinta, 2005); Iluminism şi istorism (Ed. Grinta, 2008); Marea amiază. Studii şi eseuri nietzscheene (Ed. Contemporanul-Ideea europeană, 2013); Pe teme de filosofie românească (Ed. Grinta, 2016).
A tradus operele unor mari filosofi precum Schelling, Nietzsche, Scheler.
În 1996 a fost distins cu Premiul „Vasile Conta” al Academiei Române.