Facebook


· mai multe evenimente
Facebook

Şcoala ardeleană de istorie

Plugul în Țările Române (până în sec. al XVIII-lea)
Plugul în Țările Române (până în sec. al XVIII-lea)
  • An apariție: 2017
  • ISBN/ISSN: 978-606-797-089-0
  • Format: 17x24cm
  • Pagini: 224
 Stoc 0 
       

Studiul asupra evoluţiei plugului medieval şi premodern din agricultura Ţărilor Române l-am început cu o jumătate de secol în urmă, în contextul unui interes ştiinţific – arheologic şi istoric, etnografic şi muzeografic, folcloric şi lingvistic – sporit atunci cu privire la principala unealtă agricolă din trecutul societăţii omeneşti. În perioada postbelică asemenea preocupări erau în vădită creştere în cele mai multe ţări europene, încercându-se chiar elaborarea monografiilor istorico-etnografice asupra plugului din regiunile respective. Marile muzee din Centrul şi din Apusul Europei întreţineau dezbaterea prin manifestări ştiinţifice speciale şi găzduiau, în publicaţiile lor periodice, studiile elaborate pe asemenea problematică. [...]
Lucrarea de faţă este dedicată reconstituirii evoluţiei Plugului din Ţările Române, şi, indirect, Ţăranului român, care l-a mânuit cu sârguinţă pentru a cultiva pământul, smulgându-i astfel roadele produse în beneficiul Omului, a Societăţii.
Se aduce, astfel, un imn de slavă Plugarului, stăpânul absolut al uneltei agricole studiate aici. (Nicolae Edroiu)

The plough in the Romanian Lands (until the 18th century)

 

I began researching the evolution of the medieval and premodern plough in the Romanian Lands agriculture a half-century ago, in the context of an increasing scientific interest at the time – archaeological, historical, ethnographic and curatorial, folkloric and linguistic – regarding the foremost agricultural tool from the human society’s past. In the postwar period such pursuits were on a visible rise in most of the European countries, even trying to elaborate historical ethnographic monographies about the plough used in the respective regions. The great museums in Central and Western Europe fueled the debate by special scientific events and hosted in their periodicals the studies elaborated upon this kind of issues. [...] The present work is dedicated to reconstructing the evolution of the Plough in Romanian Lands and, indirectly, the evolution of the Romanian Peasant, that had diligently handled it to cultivate the soil, thus snatching its produce to the benefit of Man, of society.
We bring thus an hymn of praise to the Ploughman, the absolute master of the agricultural tool studied here. (Nicolae Edroiu)

Comentarii: 0