Loading...

Ion Vinea: un scriitor între lumi și istorii

Ion Vinea: un scriitor între lumi și istorii

Ion Vinea: un scriitor între lumi și istorii

Colecții: Şcoala ardeleană de critică şi istorie literară

Etichete:Autor(i):  • An apariție: 2017
  • ISBN 978-606-797-197-2
  • Format: 14,5x20,5cm
  • Pagini: 306

Preț: 35.00 Lei
Prețul de vânzare: 31.50 Lei
Reducere   10%

Adaugă în coș:
       

Ediţia a doua, revăzută şi adăugită

 

Ion Vinea (1895-1964) a făcut parte din lumea occidentală spre care a încercat mereu să orienteze, nu fără eforturi şi exasperare, civilizaţia şi arta din România. În a doua jumătate a anilor '20 şi în deceniul următor, a călătorit mult în Occident şi în special la Paris, unde a frecventat prieteni români precum Tristan Tzara şi Constantin Brâncuşi şi a legat prietenii literare (printre alţii, cu Scott Fitzgerald şi Aldo Palazzeschi). Pe atunci, Vinea ar fi putut subscrie, probabil, la afirmaţia lui Constantin Brâncuşi: „În artă nu există străini”. A ajuns, însă, să trăiască, după al Doilea Război Mondial, într-o lume totalitară, în care se considera că în artă nu există decât străini şi, mai rău, duşmani ideologici. Internaţionalei artistice pe care o vedea realizată şi despre care scria entuziast în 1922 i-a luat locul o aşa-zisă internaţională politică, în fapt, un lagăr, în care literatura era supusă prescripţiilor propagandistice.
Prin biografie şi prin creaţie, scriitorul furnizează toate motivele pentru o nouă relectură, care să fie – cel puţin aceasta este intenţia paginilor de faţă – nu numai o restituire, ci şi o reactualizare literară. În cea mai mare parte a lor, biografia şi opera lui Ion Vinea vorbesc limbajul şi trăiesc obsesiile cititorului de astăzi. (Sanda Cordoș)

* * *

Sanda Cordoş (n. 1966) este conferenţiar doctor la Facultatea de Litere a Universităţii Babeş-Bolyai, unde predă cursuri de literatură română.
Este autoarea cărţilor Literatura între revoluţie şi reacţiune. Problema crizei în literatura română şi rusă a secolului XX (1999, ediţia a doua adăugită – 2002); Alexandru Ivasiuc (2001); În lumea nouă (2003); Ce rost are să mai citim literatură? (2004); Lumi din cuvinte (2012); Ion Vinea: un scriitor între lumi şi istorii (2013).
A coordonat volumele Spiritul critic la Cercul literar de la Sibiu (2009); Spiritul critic la Liviu Petrescu (2011) şi Ion Pop – 70 (2011) şi a coeditat volumul Romanian writers on writing (ed. Norman Manea, San Antonio, 2011). Este prezentă cu studii în mai multe volume colective, apărute în ţară şi în străinătate.
Colaborează la revistele Apostrof, Steaua, Vatra, Observator cultural, Dilema veche, Adevărul literar şi artistic, Caietele Echinox, Dilemateca, Transilvania etc.

Ion Vinea: A Writer between Worlds and Histories

 

Second edition, revised and expanded

 

Ion Vinea (1895-1964) belonged to the western world, towards which he constantly tried to orient, not without efforts and exasperation, the Romanian art and civilization. In the second half of the 20s as well as in the decade that followed, he traveled extensively to the West, particularly to Paris where he frequented Romanian friends such as Tristan Tzara and Constantin Brâncuși and has formed literary friendships (with Scott Fitzgerald and Aldo Palazzeschi amongst others). During that time, Vinea would have probably subscribed to Constantin Brâncuși’s statement: “There are no strangers in art”. However, after the Second World War he came to live in a totalitarian world that considered that in art there are only strangers and, what is worse, only ideological enemies. The artistic international that he had envisioned and he had written about in 1922 came to be replaced by a so called political international, which was, in fact, a work camp where literature was submitted to propagandist prescriptions.
Through his biography and his creation, the writer offers plenty of reasons for a rereading that aims to be – at least this is the intention of the present pages – not only a restauration but also a literary renewal. On the whole, Ion Vinea’s biography and work speak the language of the present day reader and live his obsessions. (Sanda Cordoș)

Ardelencele
Ardelencele
Ochii minții. Eseuri, cronici, divagări
Ochii minții. Eseuri, cronici, divagări
eBook
Via Transilvanica: Repere istorice și culturale (eBook)
Via Transilvanica: Repere istorice și culturale (eBook)
eBook
Ștefan Aug. Doinaș. Avatarurile primei postumități (ebook)
Ștefan Aug. Doinaș. Avatarurile primei postumități (ebook)
Poveste despre prietenie
Poveste despre prietenie
Avanposturi ale Marii Uniri
Avanposturi ale Marii Uniri